ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ดร. มอบสื่อดาราศาสตร์กระจายโอกาสเรียนรู้สู่ สปป.ลาว จัดเบิ่งดาวริมโขง หวังใช้ดาราศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทย์

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤศจิกายน 6th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

1 (2)5 (1)

97 (1)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) มอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่ สปป.ลาว พร้อมจัด “เบิ่งดาว” ครั้งแรกใน สปป. ลาว กระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่ประเทศเพื่อนบ้าน หวังใช้ดาราศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความตื่นตัวด้านวิทยาศาสตร์

พิธีมอบสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ดังกล่าว จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมดอนจันทร์พาเลซ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ฝ่ายไทย นำโดย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย  วัฒนานิกร ประธานกรรมการบริหาร สดร. ฝ่ายลาวนำโดยศาสตราจารย์ ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป. ลาว ผู้แทนมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และโรงเรียนพอนสะหวัน

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย  วัฒนานิกร ประธานกรรมการบริหาร สดร. กล่าวว่า การสนับสนุนสื่อดาราศาสตร์แก่ สปป. ลาว ในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นอกจากสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ เช่น หนังสือความรู้ดาราศาสตร์ แผนที่ดาว โมเดลดาวเคราะห์ แบบจำลองนาฬิกาแดด ฯลฯ แล้ว คุณสุวิทย์  พิพิธวณิชธรรม ยังมอบกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ให้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และโรงเรียนพอนสะหวัน นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและตื่นตัวทางดาราศาสตร์ใน สปป. ลาว และในอนาคต สดร. ยังมีแผนการจัดอบรมติวเข้มการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ใน สปป. ลาว อย่างต่อเนื่องอีกด้วย และหวังว่าความร่วมมือฯ ในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสายสัมพันธ์แห่งดาราศาสตร์ของทั้งสองประเทศที่มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สปป. ลาว กับราชอาณาจักรไทย มีความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมายาวนานนับสิบปี เกิดกิจกรรมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยลำดับ การมอบสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับ สปป.ลาว ครั้งนี้ จะช่วยเปิดโลกกว้างให้กับเด็กและเยาวชนใน สปป. ลาว เพราะดาราศาสตร์จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กหันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ เด็กรุ่นใหม่ที่มีใจวิทยาศาสตร์ จะเป็นพื้นฐานการนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป. ลาว กล่าวถึงการมาเยือนของฝ่ายไทยในครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯ แห่งราชอาณาจักรไทย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมคณะ มาเยือน สปป.ลาว อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่คณะ สปป.ลาว ได้มีโอกาสไปเยือนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเมื่อต้นปี 2558  ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศที่ผ่านมา มีผลงานที่เป็นรูปธรรมมากมาย และเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินำมามอบให้ในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจดาราศาสตร์ให้หมู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลาว สามารถสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน สปป. ลาว ได้อย่างดียิ่ง และหวังว่าต่อไปในอนาคตสปป.ลาว และราชอาณาจักรไทยจะมีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือด้านดาราศาสตร์ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณทาง สดร. และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของราชอาณาจักรไทย ที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนาวงการดาราศาสตร์ของ สปป.ลาว เป็นอย่างมาก

ช่วงค่ำวันเดียวกัน ได้มีการจัดกิจกรรมดูดาว บริเวณดาดฟ้า โรงแรมดอนจันพาเลซ ให้พี่น้องลาวไทยได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืนผ่านกล้องโทรทรรศน์ร่วมกันอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา