ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ดร.สัตวแพทย์หญิง ภัคนุช บันสิทธิ์ นศ.ปริญญาเอกคว้ารางวัลOutstanding oral presentation

  เมื่อ: วันเสาร์, มิถุนายน 23rd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1529737878374 1529737885887

รางวัลหมอเก่ง…สัตวแพทย์หญิง ภัคนุช บันสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “Outstanding oral presentation” จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Do tourist activities cause stress and welfare problems in elephants?” ในงานประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Dr. Janine L. Brown จาก Smithsonian Conservation Biology Institute, USA. เป็นคณาจารย์ที่ปรึกษา

แท็ก คำค้นหา