ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์พยาบาลศาสตร์ มช. รับโล่ธัญญารักษ์อวอร์ด

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

006

อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 ประเภทผู้ที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 เรื่อง “เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์” (Changing: Creative and Innovation for Solving Drug Problem Management)  จัดโดย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

อาจารย์ ดร.หรรษา เปิดเผยความรู้สึกหลังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ว่า “งานยาเสพติดเป็นงานที่ยาก ซับซ้อน ใช้เวลาและอันตราย การทำงานยาเสพติดต้องใช้ทั้งศาสตร์ คือ วิชาการ และศิลป์ คือ หัวใจของความเป็นคนไทย   มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นเพียงข้าราชการ นักวิชาการไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ทำงานเสี้ยวเล็กๆโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการใช้สุราและสารเสพติด และขอตั้งปณิธานในการทำงานยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป   ขอขอบคุณแพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการ ผรส. พยาบาลจิตเวช นักวิชาการสาธารณสุข จิตแพทย์ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนในการดูแลเชิงรุกสำหรับผู้ติดสุรา ตามโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจ และนวัตกรรมในการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาติดยาในระดับประเทศ การสร้างความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย ภายใต้การขับเคลื่อนของกรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง ผู้ติดสุราที่สามารถลดละเลิกการดื่มสุราตามโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ โปรแกรมโทรถามตามเยี่ยม โปรแกรมเลิกเหล้า เพราะมีเรา

ขอขอบคุณสถาบันบำบัดและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีที่คัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ รวมถึงโอกาสในการสร้างความต่อเนื่องในการทำงานในด้านนี้เกือบ 20 ปีจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณอีกครั้งจากใจจริง”

แท็ก คำค้นหา