ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ททท.จับมือการบินไทย ครบรอบ 55 ปี

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 21st, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

IMG_0484IMG_0480IMG_0493

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมเช้านี้ วิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ และ ณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการ”การบินไทย -ททท.พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย”ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ในปี 2558 ของททท.และการบินไทย วัตถุประสงค์ของโครงการคื่อการช่วยเหลือสังคม โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์และ ขาดโอกาส ในส่วนนี้ให้ได้ไปท่องเที่ยว ศึกษา เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในที่ใหม่ๆ กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางโดยสายการบินไทยจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นเข้าเยี่ยมชม Hangar  โรงซ่อมเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระบรมมหาราชวังและมนัสการพระแก้วมรกต เยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จากนั้นไปนั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เอเชียทีค และปิดท้ายโครงการด้วยการเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและศึกษานิเวศน์ทางทะเลที่ซีไลฟ์แบงคอค สยามพารากอน โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการคื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูนจำนวน 50 คนพร้อมเจ้าหน้าที่และครูพี่เลี้ยง โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำที่ให้เด็กนักเรียนๆ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเด็กนักเรียนเป็นเด็กกำพร้า บิดา-มารดาที่เสียชีวิตจากหลายสาเหตุ รวมทั้งเด็กด้อยโอกาส อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ที่ททท.ได้ร่วมจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ในด้านการท่องเที่ยว และเป็นทูตน้อยๆที่ดีในการต้อนรับ และให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือนในจังหวัดลำพูน ซึ่งททท. หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆไปปรับใช้กับชีวิต และการเรียนของเขาต่อไปได้

แท็ก คำค้นหา