ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศ พระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับเป็นเกียรติยศ หลวงปู่ทอง

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 13th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)   ด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เมื่อเวลา 00.25 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก โดยโรงพยาบาลจอมทองได้ออกแถลงการณ์ว่า พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ได้เข้ารับการรักษาตัวจากอาการหายใจเหนื่อยหอบ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.48 น. และทีมแพทย์ได้ทำการรักษาและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด และได้ประสานคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และให้การรักษา ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้แจ้งว่าอาการอาพาธของ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งทีมแพทย์ผู้รักษาของโรงพยาบาลจอมทอง ได้ให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถ

จนเมื่อเวลา 16.26 น. ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาร่วมกับคณะพระเถรานุเถระในอำเภอจอมทอง ได้ลงความเห็นร่วมกันในการยุติการช่วยฟื้นคืนชีพ และได้เคลื่อนย้ายพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เข้าสังเกตอาการที่ห้อง ICU โรงพยาบาลจอมทอง จนกระทั่งเวลา 00.25 น. ของวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
    โดยวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้มีประกาศแจ้งกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ จะมีการเคลื่อนสรีระสังขาร พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) สู่มหาศาลาหทัย นเรศว์ร ในวันนี้ (13 ธ.ค.62) เวลา 14.00 น. และจะมีการสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจริยบูชา ในเวลา 19.00 น. และในวันพรุ่งนี้ (14 ธ.ค.62) จะเปิดให้พระภิกษุ สามเณร คณะศิษยานุศิษย์ถวายน้ำสรง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.    จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีตามกำหนดการข้างต้น ได้ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่      นันธิกา กิจปาโล/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่13 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา