ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ทหารมีไว้ทำไม ตอบได้แล้วมีไว้ช่วยขูดลอกคลองแม่ข่า จนทำให้น้ำไหลใสสะอาดปล่อยปลาลงเลี้ยงได้

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 12th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้

1531397489743 1531397496806

สำนักงานพัฒนาภาค 3 ส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 ระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้ว โดยดึงทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

วันนี้ (12 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ ซอยสุขเกษม 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา เป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ โอกาสนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 1,500 ตัว ในโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เพื่อเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนและสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมโยน EM Ball เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียและช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในแหล่งน้ำ ซึ่งได้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน

1531397518273 1531397524531

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการหารพัฒนา ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และกำลังพล ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาบุกรุกพื้นที่ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้นทุนที่สะอาด ให้กลับมามีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1531397508771 1531397514109

สำหรับ การดำเนินการเข้าสำรวจพื้นที่คลองแม่ข่า พบว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องดำเนินการขุดลอกคลองแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0-000-5+500 ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการดำเนินการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างโดยมีกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,500 เมตร , ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 5+500-8+250 เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยในการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง , ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 8+250-10+200 เป็นคลองธรรมชาติตั้งแต่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ถึงถนนมหิดลอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการโดยใช้งบของกองบัญชาการกองทัพไทย และช่วงที่ 4 กิโลเมตรที่ 10-200-14+00 ระยะทาง 3,800 เมตร ตั้งแต่ถนนมหิดลถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด การดำเนินการของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล เทศบาลตำบลป่าแดดให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 เป็นระยะทาง 5.5 กิโลเมตรแล้ว

อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
12 กรกฎาคม 2561

แท็ก คำค้นหา