ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คุมเข็มสกัดโรคปอดอักเสบ จากนักท่องเที่ยวที่บินมาจากเมืองอู่ฮั่นจีน โดยติดเครื่องเทอร์โมสแกน คัดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไว้ดูอาการ

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มกราคม 5th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ติดตั้งเทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิในร่างกายค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อปอดอักเสบนักท่องเที่ยวที่บินมาจากเมืองอู่ฮั้นก่อนเข้าเมือง ชม.
วันที่ 5 มกราคม 2563 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้อง สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงออกจาก ผู้โดยสารทั่วไป หลังมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ยังไม่ทราบสาเหตุ จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะทำการคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น และหากพบมีอาการไข้สูง หรืออาการที่เข้าข่ายโรคทางเดินหายใจก็จะซักประวัติ และเข้าสู่กระบวนการดำเนินการเช่นเดียวกับโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเมอร์ส (MERS), โรคอีโบล่า (Ebola) ต่อไป ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์

แท็ก คำค้นหา