ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำความเข้าใจการงดเที่ยวบิน สายการบินต่างที่ขึ้นลงในขณะนี้ ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มีนาคม 1st, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำความเข้าใจการงดเที่ยวบิน สายการบินต่างที่ขึ้นลงในขณะนี้ ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการงดเที่ยวบินที่ทำการบินในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งไปและกลับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น อาจมีบางประเด็นที่สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้1.สายการบินสัญชาติไทย ได้แจ้งของดเที่ยวบินระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง มาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงสิ้นสุดตารางการบินฤดูหนาว คือวันที่ 28 มีนาคม 2563 แต่ยังให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่-ไทเป 2.สายการบินสัญชาติจีน แจ้งของดเที่ยวบินจากจีนแผ่นดินใหญ่ เกือบทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนสิ้นสุดตารางการบินฤดูหนาว แต่ยังทำการบินในเส้นทาง เชียงใหม่-กวางโจว และเชียงใหม่-คุนหมิง และยังมีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง เชียงใหม่-ไทเป และเชียงใหม่-ฮ่องกง ตามปกติ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบกับสายการบินอีกครั้ง ก่อนเดินทางหรือสำรองที่นั่ง —

ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอเป็นกำลังใจและขออยู่เคียงข้างทุกท่าน ในการร่วมกันฟันฝ่าสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ โดยหวังว่าในตารางการบินฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 29 มีนาคม 2563  สายการบินต่างๆ จะสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ โดยเร็วที่สุด ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในฐานะประตูด่านแรก ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ ในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ดีที่สุด เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดโรค ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 อย่างเต็มความสามารถ

แท็ก คำค้นหา