ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำหน่วยงานในพื้นที่ทำความสะอาดในพื้นที่ป้องกัน โควิด 19 สองสายการบินจากเกาหลีใต้ งดบินตรงลงเชียงใหม่ ไฟต์สุดท้าย 6 มี.ค.นี้

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 4th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกในการรับมือการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ บริษัทผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานของตนเองอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังและค้นหา ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนไวรัส COVID – 19 และพนักงานท่าอากาศยาน เป็น 1 ใน 7 กลุ่มเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยว

การดูแลความสะอาดพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ —

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินจากเกาหลี ดังนี้ เดิมตามตารางการบินฤดูหนาวซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีสายการบินที่ทำการบินไปยังเกาหลีใต้สองสายการบินได้แก่ สายการบินโคเรียนแอร์ และสายการบินเจจูแอร์ ทำการบินทุกวัน แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 มีการปรับลดจำนวนเที่ยวบินมาเป็นลำดับ และล่าสุดสายการบินโคเรียนแอร์จะงดทำการบินตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงประมาณปลายเดือนเมษายน 2563 ส่วนสายการบินเจจูแอร์ จะงดทำการบินตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับการคัดกรองผู้โดยสารจากเกาหลีใต้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คัดกรองผู้โดยสารสะสมจนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563 จำนวน 954 คน ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด ทั้งนี้นอกจากการคัดกรองด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังช่วยคัดกรองด้วยการสังเกตอาการของผู้โดยสาร หากพบมีอาการไอ จามหรือเหนื่อยหอบ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเชิญไปซักประวัติเพิ่มเติม โดยจะยังไม่ประทับลงตราอนุญาตให้เข้าประเทศ ท่าอากาศย 

แท็ก คำค้นหา