ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นายอำเภอแม่ออน แก้สถานการณ์ หลังร้านอาหารบ้านแม่กำปอง ขึ้นป้ายไม่รับนักท่องจีน และชาวต่างชาติ เป็นเปลี่ยนขึ้นป้ายยินดีต้อนรับแทน

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 3rd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

นายอำเภอแม่ออนแก้สถานการณ์ หลังร้านอาหารบ้านแม่กำปอง ขึ้นป้ายไม่รับนักท่องจีนและและชาวต่างชาติ เป็นเปลี่ยนขึ้นป้ายยินดีต้อนรับแทนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน เชียงใหม่พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ออน ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ.แม่กำปอง ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและการดูแลสุขอนามัย จากการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

กรณีที่เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแม่กำปองสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ที่เขียนข้อความงดให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน และต่างชาติ โดยเจ้าของร้านดังกล่าวได้เข้าใจและตระหนักถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง จึงร่วมมือกับทางราชการในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว โดยได้รับความชื่นชมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างดีโดยนายอำเภอแม่ออน และสาธารณสุขอำเภอ ได้ตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวบริเวณวัดแม่กำปอง และประกาศเสียงตามสายสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าในหมู่บ้านแม่กำปอง พร้อมกับขึ้นป้ายชาวแม่กำปองยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว และขอให้กำลังใจชาวจีนผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยดี

แท็ก คำค้นหา