ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นิทรัย คว้าสิทธิ์จัดประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019” เปิดเวทีรับสมัครสาวงามเมืองสามหมอก ก้าวสู่เวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 20th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

 

IMG_2196 IMG_6771

นิทรัย คว้าสิทธิ์จัดประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019”
เปิดเวทีรับสมัครสาวงามเมืองสามหมอก ก้าวสู่เวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์

เปิดเวทีรับสมัครสาวงามเมืองสามหมอกชิงตำแหน่ง “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019” ยูนิทรัย ขึ้นแท่นผู้อำนวยการกองประกวด คว้าสิทธิ์จัดงานคัดเลือกสาวงามระดับจังหวัดเข้าสู่เวทีมิสแกรนด์              ไทยแลนด์ ในเดือนกรกฏาคม “นันทิยา วงศ์วานิชย์” ตอกย้ำในฐานะผู้จัดเจ้าบ้าน เวทีนี้จะช่วยโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ควบวัฒนธรรมหลากหลายสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019 และประธานกรรมการ บริษัท ยูนิทรัย จำกัด เปิดเผยถึงการได้รับสิทธิ์จากบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการเป็นผู้ดำเนินการจัดประกวด “มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019” เพื่อคัดเลือกสาวงามจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน               ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านกิริยามารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ ความประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าประกวดในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของเวทีประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ในการเป็น       “ผู้นำอันอับ 1 ในการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมนางงามไทย” เข้าสู่เวทีระดับนานาชาติของมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
การประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019 ครั้งนี้จะมีการคัดเลือกสาวงามจากผู้สมัครและคัดเหลือทั้งหมด 20 ท่านเพื่อเข้าสู่รอบแรกของการประกวด ทั้งนี้จะมีการเปิดรับสมัครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ และหมดเขตรับสมัครในวันที่ 6 มีนาคม 2562 สำหรับสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว และรับการชี้แจงรายละเอียดในการร่วมทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และเก็บตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม โดยการประกวดรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

“การได้สิทธิ์จัดงานครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจในฐานะคนแม่ฮ่องสอน ที่มีโอกาสได้ร่วมพัฒนาบ้านเกิด    มีส่วนร่วมสนับสนุน เผยแพร่ภาพเมืองสามหมอก เปิดแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของจังหวัดไปสู่สายตาคนไทยและทั่วโลกผ่านงานประกวดในครั้งนี้ และมั่นใจว่ามิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน จะไม่แพ้สาวงามจังหวัดอื่นแน่นอน และเวทีนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาวงามที่มีความมั่นใจทั้งความรู้ ความสามารถได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ให้กับภูมิลำเนา รวมถึงการช่วยเหลือสังคมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆของจังหวัด รวมทั้งนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้อีกทาง”

IMG_7061 IMG_7039

สำหรับสาวงามที่สนใจเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เบื้องต้นตามข้อกำหนดของเวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ดังนี้  1) ต้องมีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทยหรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว  2) เพศหญิงโดยกำเนิด 3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร 4) อายุระหว่าง 16 – 27 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง        ปี พ.ศ. 2533 – 2544)  5) บุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีรูปร่างหน้าตางดงาม 6) เป็นโสดไม่เคยผ่านการสมรส  ตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการใดๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand (กรณีได้รับตำแหน่ง) และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม เช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 7) กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า 8) สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม 9) มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ                   มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือ ภาษาต่างๆ ได้ดี 10) มีคุณธรรม และจิรยธรรม รวมถึงพฤติกรรม             ที่เหมาะสมกับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม มีที่พักอาศัยในประเทศไทย ไม่มีสัญญา หรือ พันธะผูกพัน เป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคล หรือหน่วยงานใด

ทั้งนี้สำหรับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งจะได้รับรางวัลดังนี้
มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019 จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมงกุฎสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 1  เงินรางวัล  20,000  บาท  พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 2  เงินรางวัล 15,000   บาท  พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล

รองอันดับที่ 3  เงินรางวัล 10,000   บาท  พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รองอันดับที่ 4  เงินรางวัล 10,000   บาท  พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
รางวัล พิเศษจากผู้สนับสนุนการประกวดตำแหน่งขวัญใจชาวแม่ฮ่องสอน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมสะพาย ถ้วยรางวัล และตำแหน่งขวัญใจประชารัฐสามัคคีได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

โดยผู้ชนะการประกวดและรองทั้ง 4 ท่าน จะต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับกองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019  ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมงกุฎและสายสะพายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางกองประกวด    มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019 ทางกองประกวด มิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน จะยกกรรมสิทธิ์ให้เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ 1 ปี

สำหรับสาวงามที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่กองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019    ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท  หรือดาวโหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่  Fanpage:https://www.facebook.com/missgrandmaehongson
พร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ อีเมล์: sales@unitry.co.th หรือโทรสาร 02 207-9227
ติดต่อสอบถามได้ที่กองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019  โทรศัพท์ 085 351 9234  อีเมล์ pr2@unitry.co.th

แท็ก คำค้นหา