ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 16th, 2021, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Phaknua PR, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม

คุณทองอยู่ อานนทวิลาส ประธานกรรมการบริหาร #บริษัทนพดลพานิช จำกัด พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท และคุณสมศรี จิตสัมพันธ์สุข บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 305,000 บาท สมทบทุน #มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์#คณะแพทยศาสตร์#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา