ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บางกอกแอร์เวยส์ จัดโครงการเปิดบ้านสอนน้องครั้งที่ 4

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 13th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

pastedImage

กรุงเทพฯ / 13 กุมภาพันธ์ 2562 (วันนี้) – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย จัดโครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” ประจำปี 2562 ณ อาคารทับสุวรรณ (Bangkok Airways Operations Center) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมจัดทริปนำร่องนำคณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ โดยได้รับเกียรติจากนายวิศรุต อินแหยม (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเปิดงาน

โครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” เป็นโครงการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจและเรียนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบิน ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานจริง พร้อมรับฟังบรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการบินโดยตรง อาทิ เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการบิน (Flight Operation Control) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew) พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน (Ground Operations) พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Reservations and Ticketing) ห้องโดยสารจำลอง (Cabin Mock up) และห้องจำลองการบิน (Flight Simulator) (สำหรับ Student Pilot เท่านั้น) เป็นต้น พร้อมทั้งยังได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเพื่อศึกษาดูงานในส่วนของธุรกิจนำเที่ยวจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกาศนียบัตรจากสายการบินฯ หลังจบการเข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

โครงการเปิดบ้านสอนน้อง จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตร การท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทรศัพท์ 02–265–8752 หรืออีเมล์ Sales_coordination@bangkokair.com

pastedImage

รูปภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. นายเจษฎา ทิพย์มณเฑียร ผู้ช่วยคณบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ดร.ทิพาวินีย์ สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
3. ผศ.ดร. แสงแข ปัญญาสิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
5 นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
6. นางสาวณิชาภัทร ภูษิต อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
7. นายกานต์ ตรีธนะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แท็ก คำค้นหา