ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดเที่ยวบินและยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม เป็นการชั่วคราว

  เมื่อ: วันเสาร์, มีนาคม 21st, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้


บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดเที่ยวบินและยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติม เป็นการชั่วคราวกรุงเทพฯ / 19 มีนาคม 2563 (วันนี้) – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดเที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  โดยเพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
โดยมีการปรับลดเที่ยวบินชั่วคราว ดังนี้
• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง (เที่ยวบิน PG945 และ PG946)ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ (เที่ยวบิน PG711 และ PG712) 
ยกเลิกเที่ยวบินเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563โดยจะยังทำการบินเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG287 และ PG280) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563• เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (เที่ยวบิน PG217), เชียงใหม่ – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG248), 
ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (เที่ยวบิน PG284)ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 24 ตุลาคม 2563• เส้นทางไป – กลับ สมุย – ภูเก็ต (เที่ยวบิน PG251 และ PG252) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 และ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ (เที่ยวบิน PG263 และ PG264) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2563• เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (เที่ยวบิน PG229), เชียงใหม่ – สมุย (เที่ยวบิน PG244), 
สมุย – กรุงเทพฯ (เที่ยวบิน PG126) ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ตราด (เที่ยวบิน PG301 และ PG302) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – พนมเปญ (เที่ยวบิน PG933, PG934, PG937 และPG928) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (เที่ยวบิน PG707 และ PG708) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เสียมราฐ (เที่ยวบิน PG905 และ PG906) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563ยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว ดังนี้
• เส้นทางไป – กลับ สมุย – ฮ่องกง (เที่ยวบิน PG873 และ PG876)ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 10   มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563• เส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – สมุย – สิงคโปร์  (เที่ยวบิน PG963 และ PG968) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563ยกเว้นวันที่ 3 -21 เมษายน 2563• เส้นทางไป – กลับ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (เที่ยวบิน PG983 และ PG984) 
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563• เส้นทางไป – กลับ สมุย – กัวลาลัมเปอร์ (เที่ยวบิน PG951 และ PG952)
ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที่ยวบินและการยกเลิกเส้นทางบินชั่วคราว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอรับการคืนค่าบัตรโดยสารได้ โดยผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งโดยตรงกับทางสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1771 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สทั่วประเทศ และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ตัวแทนจำหน่าย 

แท็ก คำค้นหา