ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ประชุม… นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มสธ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการArt&Handicraft of Asia

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม

ประชุม… นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มสธ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการArt&Handicraft of Asia ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน30 คน

แท็ก คำค้นหา