ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปิดการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน ที่เชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 5th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

เชียงใหม่จัดพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ อย่างยิ่งใหญ


เช้าวันนี้ (5 มิ.ย.62) ที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ โดยมี นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 กล่าวรายงาน พร้อมสรุปผลการจัดงานชุมนุมฯ
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยภาพรวมของกิจกรรมการชุมนุมฯ ครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานชุมนุม นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นงานชุมนุมฯ เหล่าลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมจะต้องไปชักชวนเพื่อน ปฏิบัติงานจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนต่อไป
ภายในพิธีปิดยังได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนแต่ละจังหวัด ที่นำเหล่าลูกเสือเนตรนารีมาเข้าร่วมงานชุมนุม จากนั้นเหล่าลูกเสือเนตรนารีได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนจะทำความดี โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน และร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เจริญก้าวไกล ตามรอยเบื้องยุคลบาท และสืบสานพระราชปณิธานต่อไป


ศราวุธ เจิมจันทร์ …ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา