ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511

  เมื่อ: วันพฤหัส, มกราคม 2nd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เขียนใหม่เป็นข่าว

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 การปฏิบัติการจุดบริการช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ อ.เชียงดาว, อ.ไชยปราการ จว.ชม.  พลตรีบุญยืน   อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน. ) ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511, การปฏิบัติของจุดบริการช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ และการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ (อัคคีภัย, วาตภัย) ให้กับประชาชน  โดยชุดปฏิบัติการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 1 สนับสนุนคณะประสานการพัฒนาโครงการร้อยใจรักษ์  ณ  บ้านห้วยลึก   ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่    ในการปฏิบัติภารกิจเสริม จุดบริการช่วยเหลือประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ และการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ โดยมอบผ้าห่ม,เสื้อผ้า,ยาสามัญประจำบ้าน ,ถุงยังชีพ เพื่อให้ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพลเรือนฯ ที่ 1 นำไปมอบให้กับราษฎรที่ยากไร้ประสบภัยพิบัติในหมู่บ้านรับผิดชอบ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 

 กองบังคับการควบคุม ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 2 อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ รองแม่ทัพน้อยที่ 3  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน. ) ตรวจเยี่ยมกำลังพลสังกัด กองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษดอยวาวี ปฏิบัติภารกิจร่วมจุดบริการช่วยเหลือประชาชน บ้านวาวี และมอบผ้าห่ม, เสื้อผ้า, ยาสามัญประจำบ้าน, ถุงยังชีพ เพื่อให้ หัวหน้ากองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษดอยวาวี  นำไปมอบให้กับ นายอาเท  เมเทกู่ บ้านเลขที่ 924ม.3 ต.วาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน    พร้อมกับตรวจเยี่ยมกำลังพลสังกัด กองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา ปฏิบัติภารกิจร่วมจุดบริการช่วยเหลือประชาชนจุดตรวจ บ้านท่าก๊อ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ มีมาตรการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดของทุกภาคส่วน ทั้ง ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองทัพบก เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563


แท็ก คำค้นหา