ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจเชื่อมโยง GMS กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 17th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

1550375492815 1550375512356

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจเชื่อมโยง GMS กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง

วันที่ (16 ก.พ.62) คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 61 จำนวน 284 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลทางด้านวิชาการ งานศึกษาและพัฒนาการต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงภาคเอกชนเข้า มาร่วมเป็นจุดเริ่มต้น ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม

1550375446771 1550375471149
โอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ เชื่อมโยง GMS กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำ โขง และ BIMSTEC เอเชียใต้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเชื่อมโยงและการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว การเกษตรปลอดภัย การลงทุนที่เชื่อมโยงโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การทำงานเชิงรุก เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง นำไปสู่เมืองเชียงใหม่ ยุค 4.0

แท็ก คำค้นหา