ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่นำคณะสานสัมพันธ์กระชับมิตรแน่นแฟ้นเมืองพี่เมืองน้อง กับรองประธานสภาประชาชนนครเซี่ยงไฮ้

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 30th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะรองประธานสภาประชาชนนครเซี่ยงไฮ้        เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 62 ณที่ทำการสภาประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าคารวะรองประธานสภาประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่  ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ มช. พ.ต.อ.สถาพร โพธิ์ศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ นายกิตติ์ธเนศ ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่  นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ นายพลแก้ว วัชรชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หน.หนังสือเดินทางเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฏิกานนท์ ประธานหอการค้าเชียงใหม่ นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สปาไทย  นายบุรินทร์ ใจจะนะ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นางสาวพลอยไพลิน รูปวิเชตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ นายสราวุธ แซ่เตี๋ยว นักธุรกิจ นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลานายก อบจ.เชียงใหม่ นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กับนายชัยฤทธิ์ ลิมปนารมณ์ สื่อมวลชน  

  นาย ลี่ ยี่ ผิง รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งนครเซี่ยงไฮ้ได้นำคณะฝ่ายนครเซี่ยงไฮ้ต้อนรับประกอบด้วยนายจาง จื่อเหวิน กงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายเฟิง ซง หลิน นักวิจัย+ ผอ.ศูนย์ สถานบันวิทยาศาสตร์ประเทศจีน ศูนย์เทคเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำเซี่ยงไฮ้ นายเจียง เปียว ผอ.ศูนย์+นักวิจัย( รอรับรอง) ศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมใหม่ประจำกรุงเทพ สถาบันวิทยาศาสตร์จีน นายหวัง จวิน เว่ย รองผู้ตรวจการคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งคนรเซี่ยงไฮ้ นายลี่ เย่ว(yue) ผอ. บริษัทนวัตกรรมชีววิทยาเซี่ยงไฮ้ ศูนย์นวัตกรรมชีววิทยาแห่งชาติประจำเซี่ยงไฮ้ นายลี่ ยี่ นักวิจัย สถาบันวิจัยเซรมิค สถาบันวิทยาศาสต์จีน นายหวัง จุ้นเหวย ผอ.ฝ่ายปฏิบัติงานศูนย์ความร่วมมือทางนวัตกรรมสถาบันวิทยาศาสตร์จีนประจำ กรุงเทพ นายซือ เหลี่ยง เลขา รองผ.อ. ฝ่ายประสานงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งนครเซี่ยงไฮ้ นายหวง จื่อ หวา ล่าม สำนักงานวิเทศ ศาลากลางนครเซี่ยงไฮ้ นายลี่ ซือ นูน ผู้ช่วยโปรเจคศูนย์นวัตกรร สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนประจำกรุงเทพๆ  ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฝ่ายเซี่ยงไฮ้ยินดีให้ความร่วมมือในด้านวิชาการ ในด้านธุรกิจ และในด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆที่ต้องการความร่วมมือ ส่วนฝ่ายเชียงใหม่ พร้อมสานความร่วมมือกับทางเซี่ยงไฮ้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และต้องการความร่วมมือในด้านการแก้ไขป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม    ทั้งใช้เวลาสนทนาแลกเปลี่ยนประมาณ 1 ชั่วโมง ในค่ำวันเดียวกันสภาประชาชนนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะๆ

แท็ก คำค้นหา