ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่เรียกประชุมสถานะการณ์น้ำ

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 6th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

12112499_1063185677025645_8547550265366960442_n

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าปัญหาสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้จาการรายงานของชลประทานพบว่าปริมาณมาน้ำในเขื่อนแต่ละแห่งน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีนี้ปริมาณฝนตกในพื้นที่น้อยมาก โดยเรียกประชุมนายอำเภอทุกอำเภอภายในเร็วๆนี้เพื่อสำรวจแหล่งน้ำและหาสถานที่กะเก็บให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อไว้อุปโภคบริโภคจนถึงฤดูฝนของปีหน้า นอกจากนั้นต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรช่วยกันประหยัดน้ำรวมท้ังลดพื้นที่การเกษตรที่ใช้น้ำมากอีกด้วยโดยทางจังหวัดจะวางแผนในการบริหารจัดการน้ำโดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างเคร่งครัดต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 66.14 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 24.96 % เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 34.34 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 13.06 %  แม่น้ำปิง ที่สถานี P.1 (สะพานนวรัฐ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 12.00 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ 1.25 ม.(ภาวะปกติ) และสถานี P.67(บ้านแม่แต)อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 2.80 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำ -0.81
วชรพงศ์ มีทรัพย์กว้าง รายงาน

แท็ก คำค้นหา