ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ พะเยา น้อมนำโครงการปิดทองหลังตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ตามพระราชดำริ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน…

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 10th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

พะเยา...โครงการปิดทองหลังพระ.mp4_000082048 พะเยา...โครงการปิดทองหลังพระ.mp4_000024452

พะเยา ผู้ว่าฯ พะเยา น้อมนำโครงการปิดทองหลังตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ตามพระราชดำริ  สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน…

        เช้าวันนี้(9 ส.ค.61) นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) จังหวัดพะเยา ที่โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา ว่า โครงการปิดทองหลังพระเป็นแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ใน 6 มิติ ได้แก่ น้ำ เกษตร ดิน  ป่าไม้และสิ่วแวดล้อม  และมิติพลังงาน โดยมิติด้านน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งต้นน้ำ  เหมาะอย่างยิ่งในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น

พะเยา...โครงการปิดทองหลังพระ.mp4_000000800 พะเยา...โครงการปิดทองหลังพระ.mp4_000070211

โดยดำเนินการด้านการตลาดอย่างครบวงจร  ประกอบกับในระยะอันใกล้นี้ จังหวัดพะเยาจะเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จะทำให้เกิดการเชื่องโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน และเมื่อการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ เด่นชัย เชียงราย เชียงของ ซึ่งผ่านจังหวัดพะเยา แล้วเสร็จในปี 2566  เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาจะเติบโดแบบพลิกฝ่ามือ จึงขอให้คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ หรือโครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดพะเยา ได้บูรณาการจัดทำโครงการด้านมิติน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ เพื่อให้มีแหล่งเก็บกักน้ำให้เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทอย่างยั่งยืน

พะเยา...โครงการปิดทองหลังพระ.mp4_000094748 พะเยา...โครงการปิดทองหลังพระ.mp4_000116400

จากนั้น ที่ประชุมได้รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ใน 6 มิติ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 9 อำเภอ  โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย 180 คน  สร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตOTOP เป้าหมาย 30  คน ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบด้านพลังงาน เป้าหมาย 90 คน  ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชน  1 ศูนย์ สนับสนุนการสร้างหอถังเพื่อกักเก็บน้ำ 1 แห่ง สนับสนุนการแปรรูปปลาดุกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 กลุ่ม

พะเยา...โครงการปิดทองหลังพระ.mp4_000188142

จรัสพงษ์ เสมอเชื้อ จ.พะเยา

แท็ก คำค้นหา