ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลผู้บันทึกข้อมูล และหน่วยงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2560

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 26th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลผู้บันทึกข้อมูล และหน่วยงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2560

IMG_4319

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการนำเสนอรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ที่ได้ดำเนินการจัดเก็บระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2560 จำนวน 25 อำเภอ 283 ตำบล 1,842 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมือง จำนวน 30 แห่ง 413 ชุมชน จำนวน 378,492 ครัวเรือน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ

จากนั้น ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล และหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ โล่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ 5 รางวัล การมอบโล่รางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงบประมาณดีเด่น จำนวน 1 รางวัล การมอบเกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล และการมอบเกียรติบัตรผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล

แท็ก คำค้นหา