ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมกับชาวอำเภอหางดง ปลูกป่าในโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ที่ป่าต้นน้ำแม่นาไทร อ.หางดง

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 8th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมกับชาวอำเภอหางดง ปลูกป่าในโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ที่ป่าต้นน้ำแม่นาไทร อ.หางดง

S__4784145 S__4784147

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 ที่ป่าต้นน้ำแม่นาไทร ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยการบูรณาการในทุกภาคส่วนของอำเภอหางดง ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งก่อให้เกิดความสามัคคี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งต้นน้ำให้ใสสะอาด

โครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้น ในพื้นที่ต้นน้ำแม่ท่าช้าง ที่มีประชาชนในหลายตำบลได้ใช้ประโยชน์ ในการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ซึ่งจากการที่คณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยว ได้ร่วมกันเดินทางสำรวจแหล่งต้นน้ำ พบว่า มีการบุกรุกพื้นที่ทำกินในพื้นที่ดังกล่าว และมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะสวนส้ม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อแหล่งต้นน้ำและพื้นที่เพาะปลูก และส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคของคนในชุมชนพื้นราบด้วย

สำหรับพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 11 ชนิด ได้แก่ ต้นสัก พยอม นางพญาเสือโคร่ง สัตบรรณ แดง เสลา มะค่าโม่ง ประดู่ มะขามป้อม จามจุรี ทองกวาว และแคนา จำนวน 10,000 ต้น เพื่อรักษาระบบนิเวศที่ขาดสมดุล ฟื้นคืนวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ ลำธาร และการอนุรักษ์ป่า ปลูกป่า บริเวณป่าต้นน้ำ และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูง เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัย และตระหนักในความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นอย่างยิ่ง ดังคำขวัญวันแม่แห่งชาติที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชทานประจำปี 2558 ที่ว่า “ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์ดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล”

แท็ก คำค้นหา