ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ห่วงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง กำชับดูแลใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 20th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ห่วงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง กำชับดูแลใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างคุ้มค่า


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งทุกหน่วยงานดูแลสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง พร้อมทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (20 ก.ค.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมวางแผนและติดตามการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ที่สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้บริหารหน่วยงานชลประทาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน มทบ.33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวม ซึ่งในปีนี้แม้จะเป็นช่วงหน้าฝน แต่จังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายจังหวัดมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักมีน้อย ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าว ในช่วงนี้ขอให้ชะลอการปลูกไว้ก่อน ส่วนกระชังปลา ขอให้ชะลอการเลี้ยง ขณะที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น ให้เฝ้าระวังและบริหารจัดการเรื่องน้ำอย่างเหมาะสม


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวง มีปริมาณน้ำน้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ได้ลงพื้นที่ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำ และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดขณะนี้ยังไม่มีการประกาศ เนื่องจากต้องได้รับรายงานผลกระทบจากพื้นที่ก่อน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งคาดว่าหากมีฝนตกจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง แต่เพื่อความไม่ประมาท ได้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดผลกระทบในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ ให้พิจารณาใช้น้ำใต้ดินเพื่อบรรเทาปัญหา และศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดและในทุกอำเภอ ต้องตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างถูกต้อง รวดเร็ว


ขณะที่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นย้ำ ให้ ปภ.รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วย เพื่อบูรณาการการทำงาน พร้อมทั้งดูแลน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งพื้นที่การเกษตร ที่ต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกร ให้งดการปลูกใหม่ในช่วงนี้ เพราะหากได้รับความเสียหาย ทางราชการไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ พร้อมทั้งให้ศูนย์ฯ จังหวัด และศูนย์ฯ อำเภอ รายงานข้อมูลสถานการณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที


หมายเหตุ : ดาวน์โหลดภาพวีดิโอได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/open?id=1Z3Fb_GEkdG8FbzNR7-KG1I0SHPt7hN9O
ศราวุธ เจิมจันทร์/กุสุมา นาอนันต์ ..ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา