ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้แทน ม.แม่โจ้ ร่วมงาน ศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคอีสาน กระชับความสามัคคีชาวแม่โจ้

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

ผู้แทน ม.แม่โจ้ ร่วมงาน ศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคอีสาน กระชับความสามัคคีชาวแม่โจ้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคอีสาน ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคอีสาน ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561-2562 วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 งานวันเกษตรแม่โจ้ชุมพร วันที่ 6-15 มีนาคม 2563 และรายงานแนวทางกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต จากนั้นเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีชาวอีสาน ให้แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้อาวุโสที่มาร่วมงาน

ในค่ำของวันเดียวกัน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “รวมพลคนแม่โจ้อีสาน” ได้กล่าวทักทายศิษย์เก่าแม่โจ้ที่มาร่วมงาน และ รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดงานฯ …โดยมีลูกแม่โจ้ เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก…ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น…รักสามัคคี ตามแบบฉบับชาวแม่โจ้

แท็ก คำค้นหา