ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข

  เมื่อ: วันเสาร์, มิถุนายน 9th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

1528551932899 1528551923903

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่โซนกลางกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด (รอบที่ 2) บ้านเมืองวะ อำเภอดอยสะเก็ด
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (รอบที่ 2) และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่โซนเหนือกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด (รอบที่ 2) บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 3 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด โดยมี นางสุรินทร์ เตชะพงษ์ ปลัดอำเภอ นายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ พ.ต.ท.จิระภาส ศักดิ์สง สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด นางสุรีย์พร รุ่งเรือง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด แกนนำหมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ผู้นำกลุ่ม องค์กรชุมชน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ให้การต้อนรับคณะฯ

1528551893095 1528551917838

นายณรงค์ ทะนุก้ำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองวะ ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น พร้อมด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ผู้นำกลุ่ม องค์กรชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และนำคณะทำงานกลั่นกรองฯเยี่ยมชมกิจกรรมภายในพื้นที่หมู่บ้าน เช่น

งานหัตถกรรมจักสาน , การทำโคมไฟ , ครัวเรือนสัมมาชีพ , ประปาพลังงานแสงอาทิตย์ , ถนนต้นไม้กินได้(ไม้ผล),ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในการนี้ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกและดำเนินการกลั่นกรองการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รอบที่ 2 มีหมู่บ้านเข้าร่วมการคัดสรรฯ จำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้วันที่ 6 มิ.ย.61 บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อบ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตองวันที่ 7 มิ.ย.61 บ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าวบ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการวันที่ 8 มิ.ย.61 บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดงบ้านเมืองวะ หมู่ที่ 3 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ดเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จำนวน 3 หมู่บ้าน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน อย่างละ 3 กิจกรรม แล้วรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณารอบตัดสินในระดับจังหวัด ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”จำนวน 1 หมู่บ้าน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 สำหรับรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมณฑิรา ฟูปิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ หมายเลขโรทรศัพท์ 063-5429169

แท็ก คำค้นหา