ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มีนาคม 22nd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (21 มี.ค.63) ที่ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล100 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 โดยมี

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานจำนวนมากในการนี้ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ได้จุดธูปเทียนที่เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายความเคารพพระราชอาสน์ โดยมี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมประกอบศาสนพิธี จากนั้น ผู้แทนพระองค์ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) เป็นอันเสร็จพิธีพระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศศพ พระราชทานโกศไม้สิบสองฉัตรเครื่องตั้งประดับเป็นเกียรติยศ พระราชทานพวงมาลาทุกพระองค์ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมศพเป็นประจำทุกคืน โดยมีหน่วยงานและคณะต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมีคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสและศรัทธา หลวงปู่ทอง เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกๆ วัน 

แท็ก คำค้นหา