ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 8th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_5039 IMG_5072 IMG_5086 IMG_5117

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตามหามงคลบารมี หรือพระสิงห์ยอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณ หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว รูปแบบศิลปะเชียงแสน มีอายุกว่า 400 ปีสำหรับให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา

วันนี้ 7 กันยนยน 2558 เวลา 18.11 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคล ซึ่งคณะกรรมการวัด ร่วมกับพุทธศาสนิกชน สร้างวิหารพุทธมงคลขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตามหามงคลบารมี หรือพระสิงห์ยอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณ หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว รูปแบบศิลปะเชียงแสน มีอายุกว่า 400 ปีสำหรับให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2555วัดป่าตาล ตั้งอยู่ ณ บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2487 เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในคราวที่ชาวไทยองได้อพยพย้ายถิ่นฐานจากแคว้นสิบสองปันนา มาอาศัยอยู่ในอาณาจักรล้านนา สมัยพระเจ้ากาวิละ เมื่อปี 2348 ภายในวัดมีถาวรวัตถุ ประกอบด้วยพระวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระประธาน ก่อด้วยอิฐถือปูนที่มีพุทธลักษณะอ่อนช้อยงดงาม กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร ซุ้มประตูและกำแพง พระธาตุเจ้าจอมยอง และยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่จัดแสดงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวไทยอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2487 และมีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 1 รูป และสามเณรจำพรรษาจำนวน 7 รูป โดยมีพระอธิการมงคล ฐิตะมังคะโล เป็นเจ้าอาวาส ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ ภายในบริเวณวัดพร้อมกันนี้ได้ประทานถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรด้วย

แท็ก คำค้นหา