ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2558

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 19th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

12400012_905514169534320_2103557258_o12394250_905514229534314_1187506645_o

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนา ด้านงานปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานขยายผล และความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ รวมทั้งจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 17.39 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานโครงการหลวง 2558 ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2558 ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การขยายผลของโครงการหลวง เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินการในปัจจุบัน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไป

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ ได้แก่ ระบบมาตรฐานฟาร์มไก่ขนาดเล็ก (ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า ไก่เบรส) ความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียน ผลิตภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ นิทรรศการแบบจำลองการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายใต้แนวคิด การปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แบบจำลองโรงเรือนไม้ไผ่ที่ใช้พลาสติกย่อยสลายได้ การจำลองการปลูกข้าวแบบข้าวนาน้ำน้อย เทคนิคการปลูกพืชในระบบประหยัดน้ำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบจำลองการ ปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาด้วยระบบน้ำหยด การแปรรูปกาแฟ หมู่บ้านจำลองพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และ มุมถ่ายภาพกับศาลาฟักทองโครงการหลวง แนะนำผัก ผลไม้ ชนิดใหม่ ได้แก่ สตรอเบอรี่สายพันธุ์ใหม่ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม และคงทนต่อการขนส่ง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ชื่อ สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 88 เสาวรสพันธุ์หวานเหลือง เบบี้ฮ่องเต้ก้านสีม่วงและก้านสีขาว ข้าวโพดหวาน 4 สายพันธุ์ มันเทศญี่ปุ่น 8 สายพันธุ์ สีม่วง สีเหลือง และสีส้ม กิจกรรมการประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดธิดาโครงการหลวง การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง การทำอาหารจากผลผลิตโครงการหลวงการสาธิตอาหารจากเชฟและดารายอดนิยม การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม และมุมจิบกาแฟท่ามกลางสวนผัก 5 สี การให้บริการสปาเด็กดอย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นของชนเผ่า การแสดงดนตรีจากวงดนตรีเดอะม้งรวมทั้งการเลือกซื้อผลิตผล-ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ไม้ดอก ไม้ประดับ หัตถกรรมโครงการหลวง โดยในปีนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษ รักษ์โลก ลดใช้ถุงพลาสติก รับผักฟรี อีกด้วย.

แท็ก คำค้นหา