ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 29th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

unnamed (4)1H58WYxRC9

พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีข้าราชการ และพสกนิกรร่วมพิธีจำนวนมาก

วันนี้ (28 ก.ค.58) เวลา 19.29 น. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานในพีธีร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศพร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติที่สวยงามอลังการวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่จักได้แสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง ล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานและทรงอุปถัมภ์ โครงการมากมายหลายโครงการ อาทิ พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน โดยมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนเติบโต สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและบูรณาการวิทยาการในแต่ละสาขา ของภาคเกษตรกรรมให้ก้าวหน้า

แท็ก คำค้นหา