ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พัฒนาสังคมฯเชียงใหม่ชวนแสดงพลังเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 21st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS

1542769790385

เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังในกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” ในวันที่ 25 พ.ย.นี้ ณ ลานประตูท่าแพ

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานประตูท่าแพและถนนคนเดินท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ภายใต้แนวคิด “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” และมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงฯ โดยมีคำรณรงค์ “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จนถึงความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ในสังคม

1542769799133

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสถานการณ์ความรุนแรงทวีคูณเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2559 จำนวน 25 ราย , ปี 2560 จำนวน 25 ราย และปี 2561 จำนวน 41 ราย รวมทั้งจำนวน 91 ราย ซึ่งในปี 2561 นั้น ได้กำหนดสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหา และนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

สำหรับ กิจกรรมภายในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว นั้น จะเริ่มจากการประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งจะมอบสื่อแก่เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมฯ จากนั้นจะเดินรณรงค์โดยเริ่มต้นที่ลานประตูท่าแพสิ้นสุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
//////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
20 พฤศจิกายน 2561

แท็ก คำค้นหา