ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช.

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 3rd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

เชียงใหม่: 3 ธันวาคม 2562 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ เครือข่ายบิสคลับจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ (CLUSTERING MARKETING from LOCAL to Global) ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย อาจารย์จากศูนย์นวตกรรม และการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานบิสคลับจังหวัดเชียงใหม่ (นายเทพทัย สุริยลักษณ์) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 70 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้ง ประชุม workshop ร่วมกับเครือข่าย ธุรกิจ biz Club ของ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดและบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

แท็ก คำค้นหา