ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พาณิชย์เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการภาคเหนือ สู่เวทีส่งออกระดับโลก ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 20th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, ธุรกิจ

พาณิชย์เดินหน้าเต็มที่ ผลักดันผู้ประกอบการภาคเหนือ สู่เวทีส่งออกระดับโลก ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ผลักดันผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาค สู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้สามารถยกระดับมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์ และขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ในปีนี้ได้มีกิจกรรม Online Coaching การให้คำปรึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งจะให้คำปรึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านโลโก้ รูปแบบสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ) จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนิมมาน 1 ชั้น 5 นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ในปีนี้มีผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่ผ่านเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 42 ราย จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร หัตถกรรมท้องถิ่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมถึงผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ 15 ราย

สำหรับกิจกรรมภายในวันงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการ BCG Packaging Trend การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “แนวโน้มเชิงการตลาดและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม” โดย คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมการพิมพ์ไทย และหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บและเพื่อความยั่งยืน” โดย อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ OTOP/SMEs และผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ ซึ่งเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 80 คู่ มูลค่ารวม 3,869,000 บาท แบ่งเป็นมูลค่าการค้าทันที 213,000 บาท และคาดการณ์มูลค่าการค้าภายใน 1 ปี 3,656,000 บาท

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก #สมาคมการพิมพ์ไทย#กระทรวงพาณิชย์#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา