ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิงคนคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า ( Cable Car )

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 16th, 2014, หมวด AEC HIGHLIGHTS

1794762_776605775732986_8513357143688842792_n

พิงคนคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า ( Cable Car ) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี – ดอยปุย – ดอยผาดำ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบ รวมทั้งจัดทำร่างรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามขั้นตอนเสร็จแล้ว

10494861_776605809066316_4661449432664016262_n 10628128_776605812399649_8274848605768905155_n

สำหรับการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าดังกล่าวเพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ประชาชน โครงการดังกล่าวมี 4 สถานี คือไนท์ซาฟารี บ้านทุ่งโปง ดอยผาดำ และดอยปุย ระยะทางทั้งหมด 12 กิโลเมตร

การจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้แทนจากประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ซึ่งในการประชุมมีทั้งฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน ด้านฝ่ายคัดค้านได้ห่วงเรื่องผลกระทบกับระบบนิเวศน์ เป็นการตัดไม้ทำลายป่าและทำลายธรรมชาติ ส่วนฝ่ายสนับสนุนมองว่าว่าเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

แท็ก คำค้นหา