ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิงคนคร MOU การรถไฟฯ พัฒนาขนส่งมวลชน ชม.

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 14th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_3431IMG_3450

IMG_3405IMG_3425

 

วันที่14 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดยมีนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความสัมพันธ์ เชิงพันธมิตรในการใช้ทรัพยากรระหว่างทั้งสองหน่วยงาน อันสอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การขนส่ง และสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสุนส่งเสริมบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ด้านการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง และสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แท็ก คำค้นหา