ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน โดยแบ่งหมวดหมู่ จำนวน 4 กลุ่มคือ 1. การพัฒนาด้านการศึกษา 2. การพัฒนาด้านสุขภาพ ทักษะชีวิต และ สิ่งแวดล้อม 3. การพัฒนาด้านการอาชีพ และ 4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ความยุติธรรมและสันติภาพ โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอธิการบดี ผู้บริหาร สถาบันเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

แท็ก คำค้นหา