ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ” Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System ” (2019 MED CMU 60th Anniversary) พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ บุคลากรทางการพยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พยาบาลจากภาควิชาต่างๆ พยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ และบุคลากรพยาบาลจากโรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจัดในวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา