ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. จัดนิทรรศการศิลปะที่กรุงโรม เชื่อมสัมพันธ์ไทย- อิตาลี-ยุโรป

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 6th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

unnamed (1)

ผู้บริหารกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มช. นำผลงานศิลปะโดยศิลปินไทย ซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิจิตรศิลป์ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์งานศิลปะร่วมสมัยของมหาวิทยาลัย Sapienza ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เชื่อมสัมพันธ์ไทย อิตาลี ยุโรป สู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต คณะผู้บริหารกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ได้นำนิทรรศการศิลปะโดยศิลปินไทย ซึ่งเป็นคณาจารย์จากสองคณะไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์งานศิลปะร่วมสมัยของมหาวิทยาลัย Sapienza (Università di Roma Sapienza) วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลีโดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่านสุรพิทย์ กีรติบุตร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ และมีผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ในพิธีเปิดนิทรรศการ Professor Eugenio Gaudio อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัย Sapienza ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ความเห็นว่าการจัดนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิตาลี และจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต นอกจากนี้ Professor Gabriele Fangi ผู้แทนจาก Università Politecnica Delle Marche หนึ่งในมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีในฐานะผู้ประสานงาน และแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยในอิตาลีจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เล่าประสบการณ์ความประทับใจที่เคยเดินทางมาประเทศไทย และร่วมงานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและหวังว่านิทรรศการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางวิชาการแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย ในการเปิดนิทรรศการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงเจตนาที่มหาวิทยาลัย Sapienza (Università di Roma Sapienza) จะได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ นับว่าเป็นความสำเร็จในการเปิดตัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ และยังเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยได้ก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป.

แท็ก คำค้นหา