ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช.ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพยาบาลศาสตร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เฝ้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แท็ก คำค้นหา