ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สืบสานประเพณี “ลูกช้างขึ้นดอย” 8 ก.ย.นี้

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 1st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้

1535773227615_06_รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข

มช. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

สืบสานประเพณี “ลูกช้างขึ้นดอย” 8 ก.ย.นี้

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานต่อประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา  นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.”  รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 นี้

39878807_2099409923403452_8340165849847431168_o

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพว่า ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพถือเป็นประเพณีที่ดีงาม ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมา นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของลูกช้าง มช. ทุกคน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้เราทุกคนจึงได้ร่วมใจกันเพื่อ “สืบสานตำนานการขึ้นดอย” ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา เป็นการรับขวัญน้องใหม่ในการก้าวย่างเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาใหม่ได้เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา เป็นสิริมงคลต่อจิตใจ โดยในปีนี้ มีชื่อการจัดงานคือ “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา  นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.”

รับน้องขึ้นดอย61

สำหรับประเพณีรับน้องขึ้นดอยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ  นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่วม 7,700 คน จะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 12 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาด้วย

40413593_2108298912514553_597793820502917120_n

ลูกช้างขึ้นดอยปี 2561 นี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 04.45 น.ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ  05.00 น. นักศึกษาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดหมายแต่ละคณะ เวลา 05.15 น. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกเดินจากมหาวิทยาลัย  เวลา 06.39 น. ซึ่งเป็นช่วงพิธีเปิด มีนักศึกษาประธานผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวขอบคุณและเปิดงาน โดยลั่นฆ้อง 3 ครั้ง ถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ  จากนั้นเวลา 07.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตวิทยาลัย เดินร่วมขบวนมหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

เวลา 07.10 น. ขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ซึ่งอันเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง ตามลำดับดังนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสังคมศาสตร์ สถาบันภาษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  โดยทุกขบวนพร้อมใจเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมขบวนที่บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว แล้วมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ นักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกัน

40158318_2107101745967603_6970824203075321856_n

การดูแลความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาก ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสานทางตำรวจมาดูแลด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน โดยได้จัดจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลจำนวน 13 จุด ไว้คอยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของน้องใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้พักดื่มน้ำ และปฐมพยาบาล ทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาอาสาสมัครปฐมพยาบาลที่ผ่านการอบรมมาช่วยกันดูแลน้องใหม่  พร้อมรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การรณรงค์ “ลูกช้างขึ้นดอยไม่สูบไม่ดื่ม” จึงขอความร่วมมืองดสูบ งดดื่มและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท และขอความร่วมมือไปยังรุ่นพี่ ศิษย์เก่าไม่นำบุหรี่ เครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยครั้งนี้

อนึ่ง ในวันดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  การจราจรติดขัด จึงขอความกรุณาผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 15.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แท็ก คำค้นหา