ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าผ่านระบบ CMU MIS

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤศจิกายน 24th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Phaknua PR, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวสังคม

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูลนักศึกษาเก่า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากรบรรยาย นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ร่วมการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ CMU MIS ที่ทันสมัย และตอบรับกับการใช้งานในยุคเทคโนโลยีแห่งการสื่อสาร สามารถจัดเก็บ ค้นหา แก้ไข รายชื่อ รูปภาพ รายละเอียด ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างประโยชน์แก่ ชมรม สมาคม นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรทุกๆ หน่วยงานและหน่วยงานที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล มุ่งสู่การพัฒนางานนักศึกษาเก่าสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักของการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#CMUMIS#CMU#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา