ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช.เจ้าภาพ “กีฬามิตรภาพไทย-มาเลเซีย”

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 18th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

169 ไทย มาเล

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพการแข่งขัน  “กีฬามิตรภาพอุดมศึกษาไทย – มาเลเซีย” ครั้งที่ 8 จัดการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา กอล์ฟ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และแบดมินตัน เชื่อมสัมพันธ์และยกระดับเครือข่ายความร่วมมืออุดมศึกษาสองประเทศ วันที่ 18-22 กันยายน 2558 นี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 8  “ANNUAL THAILAND – MALAYSIA VARSITY GAMES 2015” ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งจะมีทัพนักกีฬาจากสองประเทศเข้าร่วมการแข่งขันใน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กอล์ฟ ฟุตบอล(ชาย) วอลเล่ย์บอล(หญิง) และแบดมินตัน(ชาย-หญิง) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ในสถาบันอุดม ศึกษา รวมถึงบุคลากร และผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศไทยและกระทรวงอุดม ศึกษาของประเทศมาเลเซีย โดยการใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนิสิตนัก ศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ยกระดับเครือข่ายความร่วมมืออุดมศึกษาด้านการกีฬาของทั้งสองประเทศให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสืบสานและดำรงการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของ ประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซียไว้ให้สืบทอดสู่เยาวชนรุ่น ต่อๆ ไป

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันฯและงานเลี้ยงต้อนรับ จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ  ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดการแข่งขัน และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศ มาเลเซีย  (ANNUAL THAILAND – MALAYSIA VARSITY GAMES) เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์)  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามผลการเยือน โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รื้อฟื้นประเพณีการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสอง ประเทศ การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 1 เริ่มขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2551 โดยเกิดจากการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของ ประเทศไทยและกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยสลับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อให้การแข่งขันดังกล่าวเป็น ประเพณีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นสืบไป

แท็ก คำค้นหา