ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 9th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_3588DSC_3611

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ภายใต้แนวคิด “ธ ยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” และ“ทำดีเพื่อพ่อ” โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แท็ก คำค้นหา