ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 นี้

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กันยายน 6th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้

135 x 40 cm S__20529181

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 นี้ โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 15.00 น.
นายวิศรุต พงษ์สนิท รองนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ มีชื่อการจัดงานคือ “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการรับขวัญน้องใหม่ในการก้าวย่างเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาใหม่ได้เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา เป็นสิริมงคลต่อจิตใจ

539762 539763

สำหรับ กำหนดการลูกช้างขึ้นดอยปี 2561 นี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 04.45 น.ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ 05.00 น. นักศึกษาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดหมายแต่ละคณะ เวลา 05.15 น. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ออกเดินจากมหาวิทยาลัย เวลา 06.39 น. ซึ่งเป็นช่วงพิธีเปิด มีนักศึกษาประธานผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวขอบคุณและเปิดงาน โดยลั่นฆ้อง 3 ครั้ง ถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ จากนั้นเวลา 07.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบัณฑิตวิทยาลัย เดินร่วมขบวนมหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน ทั้งนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จึงขอให้ประชาชนในวันดังกล่าวโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 15.00 น.และขอความร่วมมืองดสูบ งดดื่มและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท และขอความร่วมมือไปยังรุ่นพี่ ศิษย์เก่าไม่นำบุหรี่ เครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยครั้งนี้

แท็ก คำค้นหา