ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัด งานโครงการหลวง 62 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ฉลอง 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 20-24 ธค.นี้

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 11th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (11 ธ.ค.62) นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง แถลงการณ์จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเป็นการนำเสนอความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนของโครงการหลวง ให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจน ความหิวโหย และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สูง ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น

โดยรูปแบบการปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หรือ โครงการหลวงโมเดล นับเป็นศาสตร์พระราชา ที่มีหลักปฏิบัติสำคัญโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางดำเนินงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งหวังให้ทุกประเทศในโลกมีการอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมบรรยาย และนำผลจากการประชุมไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมีนาคม 2563 อีกด้วย   

   ส่วนการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของมูลนิธิโครงการหลวง ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมสำคัญ คือ งานโครงการหลวง 2562 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 10″ นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานสู่…ชุมชน มีสุข มั่นคง ยั่งยืน และยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง โดยเชฟและดารารับเชิญ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม มากกว่า 1,200 รายการ ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ กระเช้าของขวัญโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานโครงการหลวง 2562 ได้ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคมนี้ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่11 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา