ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018 ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กว่า 100 ผลงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

04

05

ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กว่า 100 ผลงาน โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018 พร้อมด้วย คุณกิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ , ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชั้นปีที่ 4 โดยมีเงื่อนไขของหลักสูตร คือ ผู้เรียนต้องมีกระบวนการศึกษาค้นคว้าหัวข้อทางออกแบบประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย การสร้างสรรค์งานกราฟิก การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและงานประติมากรรม งานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย การสร้างงานประยุกต์ศิลป์   การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ทั้งนี้ การจัดทำโครงการฯ มีอาจารย์ในภาควิชาเป็นผู้ควบคุม และเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําโครงการออกแบบประยุกต์ศิลปนิพนธ์ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สะท้อนความสามารถและศักยภาพของบัณฑิตทางด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยผลงานโครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์ที่จัดแสดงขึ้นในวันนี้ มีผลงานการสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่า 100 ผลงาน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมผลงานของนักศึกษาในนิทรรศการ PRIDE APPLIED ART THESIS EXHIBITION 2018 ได้ในระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

02 03

แท็ก คำค้นหา