ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.แม่โจ้ จัดรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 น้องใหม่และผู้ปกครอง อบอุ่นประทับใจ

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 17th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา


“วี๊ด….บึม ใครเลิศน้ำใจ… แม่ แม่โจ้ ใครวินัยดี…แม่ แม่โจ้ ใครสามัคคี…แม่ แม่โจ้….” เสียง บูมของบรรดารุ่นพี่แม่โจ้ ดังกึกก้อง พร้อมกับกุลีกุจอช่วยหยิบจับ ยก ขนสัมภาระ ของน้องใหม่แม่โจ้ รุ่นที่ 84 ที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาค เพื่อรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่บ้านหลังที่ 2

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ต้อนรับนักศึกษาใหม่จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่เดินทางมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการจัดเตรียมรถบริการรับส่งนักศึกษาและผู้ปกครอง จากสถานีขนส่งเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และรอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมผู้นำองค์กรนักศึกษาต่างๆ และบรรดารุ่นพี่ มาจัดซุ้ม ตั้งแถวรอต้อนรับ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกน้องๆ และผู้ปกครอง ขนย้ายสัมภาระเพื่อเข้าไปรายงานตัวยังหอพักนักศึกษาที่จัดเตรียมไว้ สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้กับน้องใหม่และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

ในปีการศึกษา 2562 จะมีนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากทุกพื้นที่การเรียนการสอน จำนวนเกือบ 4,000 คน เดินทางมาสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อรายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ของทางมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17-29 มิถุนายน 2562
ทุกกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ก็เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้พัฒนาศักยภาพ รู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตลอดหลักสูตรจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา แม้อาจมีอุปสรรคต่างๆ ก็ต้องฝ่าฟัน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านหลังที่ 2 แห่งนี้ เพราะนี่คือเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม.

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม
http://www.pr.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=21218

แท็ก คำค้นหา