ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.แม่โจ้ เจรจาความร่วมมือ ม.อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และโรงพยาบาลสัตว์

  เมื่อ: วันศุกร์, มกราคม 31st, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

ม.แม่โจ้ เจรจาความร่วมมือ ม.อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น  เตรียมจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และโรงพยาบาลสัตว์วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฏี  รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , อาจารย์ ดร.สุดเขต  สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับ  Prof. Akira  Iwabuchi  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ   ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ “ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น”   ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง  ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โอกาสนี้คณะผู้บริหารยังได้มีการระดมความคิดเห็น เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – มหาวิทยาลัยอิวาเตะ เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ สำหรับขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตรและโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป 


แท็ก คำค้นหา