ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6

  เมื่อ: วันจันทร์, มีนาคม 19th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ชูประเด็น อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018

 

Photo - Asian Drink Conference 01
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 เร่งปรับตัว พึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานมากขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุด  ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ (ASIA DRINK CONFERENCE) ครั้งที่ 6 ชูประเด็นร้อน อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) และ การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalisation) พร้อมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยวิทยากรจากสมาคมฯ และ บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของโลก ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018
นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  กล่าวถึงความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ความน่าสนใจของการจัดงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในงานโพรแพ็ค เอเซีย 2018 ปีนี้ว่า อุตสาหกรรมเครื่องดื่มนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งนี้จากวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องดื่มที่มีเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงรายได้ของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นโอกาสของผู้ผลิตและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ โดยต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
ซึ่งเนื้อหาในงานสัมมนาและการประชุมฯ ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ จะหยิบยกประเด็นสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insight) บรรจุภัณฑ์ รวมถึงเรื่อง อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) และ การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล หรือ Digitalisation รวมไปถึงระบบเซ็นเซอร์ หุ่นยนต์ จนไปถึงซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและหัวข้อที่น่าสนใจอื่น รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและวิธีจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้กำลังเป็นที่สนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินไปสู่อนาคต ทั้งยังลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน และ ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้
นอกจากนั้นงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 ยังได้รับการสนับสนุนจากนิตยสาร Asia Pacific Food Industry ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของเอเชียอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานฯ จะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และ ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งยังได้รับทราบแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมอีกด้วย พร้อมกันนั้นการจัดงานฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญ อาทิ Rockwell Automation และ Krones ซึ่งจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับโอกาสอันดีในการต่อยอดธุรกิจและสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ โคคา-โคล่า, ทิปโก้, ไทยน้ำทิพย์, กรีนสปอต, ซานมิเกล, เอฟแอนด์เอ็น, โดล, เสริมสุข ฯลฯ อีกด้วย

web.indd
สำหรับรายละเอียดในการจัดงานฯ นั้น ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายและช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมแบบคู่ขนาน ในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ การตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม งานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นภายในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 (ProPak Asia 2018) และ งานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เอเชีย (DrinkTech Asia) ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 6 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ กัญญศา มิตรเกษม โทร 02 036 0511 อีเมลล์kanyasa.m@ubm.com เว็ปไซต์ www.asiadrinkconference.com

แท็ก คำค้นหา