ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับหุ่นยนต์ต้านโควิด-19 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, เมษายน 16th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับหุ่นยนต์ต้านโควิด-19 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์—-โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับหุ่นยนต์ต้านโควิด-19 หรือ“น้องกระจก” จากทีม“CU-RoboCovid” ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทHiveGround Robotics และบริษัท Obodroid ในการช่วยบุคลากรการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ ให้ความสะดวกในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 —

รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หุ่นยนต์ที่ได้รับนี้ เป็นโครงการในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท HiveGround Robotics และบริษัท Obodroid ทั้งนี้ทีมงานCU-RoboCovid     จะนำหุ่นยนต์ต้านโควิด-19 ที่ชื่อว่า “น้องกระจก”  และ”น้องปิ่นโต”ที่ทำหน้าที่ ขนส่งอาหาร และยา ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ มช. จะได้รับในเร็วๆนี้ —-

สำหรับ”น้องกระจก” คือระบบสื่อสารทางไกล ประกอบไปด้วยแท็บเล็ต ที่ทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย เชื่อมต่อกันด้วยระบบสื่อสารทางไกล โดยลดความเสี่ยงต่อบุคลากรการแพทย์ ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งด้วยจำนวนมหาศาล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงลดการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งในผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เมื่อมีหุ่นยนต์ปฎิบัติหน้าที่เข้าหอผู้ป่วยหลายรอบ เพื่อส่งทั้งอาหาร และยา จะช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์มากที่สุด ในขณะที่ผู้ป่วยยังได้รับการดูแลเช่นเดิม  ดังนั้นระบบนี้จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนบางส่วนอันจะทำให้ลดระยะเวลาการทำงาน ทำให้บุคลากรมีเวลาดูแลผู้ป่วยเพิ่มทั่วถึงได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย.


แท็ก คำค้นหา